Hotline: 0886.410.410 - 0936.544.766. Email: sales@tccorp.vn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:  
  • Hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm của 123chothue
  • Giải đáp thắc mắc Khách hàng
  • Cung cấp cho Khách hàng thông tin về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi mới.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của 123chothue
Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Quý Khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web này. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý Khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
    Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được 123chothue sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  • Hỗ trợ Khách hàng.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
  • Tư vấn sản phẩm thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc nếu quý Khách đăng kí nhận email thông báo.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 
Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng
Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, làm mất, lạm dụng hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi áp dụng các biện pháp vận hành, vật lý và kỹ thuật phù hợp như:
(a) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
(b) Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
 Nếu Quý Khách tin rằng quyền riêng tư của Quý Khách đã bị 123chothue xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
Tuy nhiên, Quý Khách cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo mật của thông tin của Quý Khách và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.
Mật khẩu của Quý Khách là chìa khóa cho tài khoản của Quý Khách. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt và không chia sẻ mật khẩu 123chothue của Quý Khách với bất kỳ ai. Nếu Quý Khách chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của Quý Khách và các hậu quả từ các hoạt động đó. Nếu Quý Khách mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, Quý Khách có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của mình và các dữ liệu khác được gửi tới 123chothue. Quý Khách cũng có thể là đối tượng phải chịu các trách nhiệm ràng buộc về mặt pháp lý do những hành vi đã được thực hiện nhân danh Quý Khách. Do đó, nếu mật khẩu của Quý Khách đã bị xâm phạm vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Quý Khách có cơ sở để tin rằng mật khẩu của Quý Khách đã bị xâm phạm, Quý Khách nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình.
5. Thay đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào được cho là cần thiết mà không có nghĩa vụ phải thông báo trên website, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng khác hoặc thông báo trực tiếp tới người dùng Internet về thời điểm sửa đổi, bổ sung; Thời điểm sửa đổi, bổ sung bản Chính sách bảo mật sẽ được ghi rõ trên phần đầu của Chính sách bảo mật để người dùng có thể xác định được;
Người dùng Internet sử dụng website tại thời điểm nào chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý với bản sửa đổi, bổ sung tại thời điểm đó; chúng tôi sẽ luôn đăng tải bản Chính sách bảo mật mới nhất trên website.
 Mỗi lần truy cập sử dụng website, người dùng Internet có trách nhiệm tự kiểm tra về sự sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông qua kiểm tra thời điểm sửa đổi, bổ sung được ghi trên phần đầu bản Chính sách bảo mật. Bản Chính sách bảo mật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên website.
 
0886.410.410